GDPR

Välkommen till Single Malt Academy of Dalecarlia

ANMÄLNINGSLÄGET


2019-08-19

Provning 204

27 anmälda dvs gott om platser kvar!


2019-05-10

Superspecial 2019

55 anmälda på 46 platser

NYHETER


2019-08-15

Nu kan du anmäla dig till höstens andra provning!
Svenska Eldvatten med Tommy och Peter

Läs mer här


2019-07-17

Nu kan du anmäla dig till höstens första provning!
Paul John med Shilton Almeida

Läs mer här


2019-05-09

Nu kan du amäla ditt intresse till 2019 års Superspecial!

Gör det här


2019-04-05

Nu är inbjudan till provning 202 ute! Läs den här


2019-03-26

62 st anmälda till Provning 201.Det betyder att det finns gott om platser kvar! Anmäl dig idag


2019-03-13

Provning 201: Mario Groteklaes

Nu är inbjudan ute för provning 201!

Läs den här


2019-02-19

Årsmöte & provning 200:

Nu är inbjudan ute för provning 200 och årsmöte 2019!

Läs den här


Årsavgift 2019

Faktura är utskickad till medlemmarna via email till den emailadress medlemmen uppgav vid tecknande av medlemskap, alltså det kan vara en annan emailadress vi använder för er som medlem än den vi skickar ut inbjudningar till provningar & buteljeringar.


Har du inte mottagit faktura så titta i din "skräpmail".

FLASKUTLÄMNING


Nästa utlämnnigstillfälle:

Lördag 6 Juli 10.00 - 14.00

Söndag 7 Juli. 10.00 - 14.00 


För kontakt: buteljeringar@smad.se

© The Single Malt Academy of Dalecarlia - 2019

GDPR Information


Rutiner för att hantera personuppgifter för Single Malt Academy of Dalecarlia nedan kallat SMAD.


Rutin nr 1, person söker medlemskap i SMAD

Person sätter in inträdesavgift samt årlig medlemsavgift på plusgirokonto 70464-3- På betalningen ska person ange Förnamn samt Efternamn på personen, Adressuppgifter, Telefonnummer samt Emailadress för korrespondens och för fakturor. Fakturor skickas ut för medlemsavgifter, super- och exklusivprovningar, klubbuteljeringar et.c. I medlemsavgifter ingår en prenumeration av tidningen Whisky & Bourbon, denna skickas till personens angivna adress om årlig medlemsavgift betalas före nya året börjat som medlemsavgift avser.


Person registrera den emailadress som person vill ha inbjudningar till, som SMAD skickar ut. Denna adress hanterar enbart medlem. Person ansvarar alltså för att ändra vid behov och avregistrera sig när person inte längre önskar email från SMAD om inbjudningar.


Rutin nr 2, medlem går ur SMAD

När person inte betalt årlig medlemsavgift via faktura eller egen inbetalning till SMAD, så är inte person längre medlem i SMAD, emailadresser som person önskat inbjudningar till raderas. Person mottar ytterligare faktura nästkommande år och betalas inte denna så raderas Förnamn, Efternamn, Adressuppgifter, Telefonnummer och Emailadresser.


Rutin nr 3, på aktivitet eller buteljering inom SMAD´s verksamhet

Vid anmälan till aktiviteter så som provning, buteljering, resa et.c. så registreras namn och emailadress samt eventuella allergier, allergi enbart vid middagsanmälan. Under aktivitet med SMAD förekommer fotografering, dessa kan komma att publiceras på www.smad.se. Vid begäran om inbetalning från SMAD till medlem, för aktiviteter så bifogas samtliga deltagare på aktiviteten samt eventuell beställning i begäran.