GDPR

Välkommen till The Single Malt Academy of Dalecarlia

 

© The Single Malt Academy of Dalecarlia - 2018

 

NYHETER

 

Inbjudan till provning 197:SMWS med Patrik Bruckner

Nu är inbjudan ute! Läs mer här!

ANMÄLNINGSLÄGET

 

Clydesdale

med Thomas Sundblom

 

Anmälan kommer ut under senare delen av december

FLASKUTLÄMNING

 

Följande finns att hämta ut

 

  • Glengoyne
  • Box SMAD-buteljering
  • Loch Lomond

 

Inga tider är planerade

 

För kontakt: buteljeringar@smad.se

GDPR Information

 

Rutiner för att hantera personuppgifter för Single Malt Academy of Dalecarlia nedan kallat SMAD.

 

Rutin nr 1, person söker medlemskap i SMAD

Person sätter in inträdesavgift samt årlig medlemsavgift på plusgirokonto 70464-3- På betalningen ska person ange Förnamn samt Efternamn på personen, Adressuppgifter, Telefonnummer samt Emailadress för korrespondens och för fakturor. Fakturor skickas ut för medlemsavgifter, super- och exklusivprovningar, klubbuteljeringar et.c. I medlemsavgifter ingår en prenumeration av tidningen Whisky & Bourbon, denna skickas till personens angivna adress om årlig medlemsavgift betalas före nya året börjat som medlemsavgift avser.

 

Person registrera den emailadress som person vill ha inbjudningar till, som SMAD skickar ut. Denna adress hanterar enbart medlem. Person ansvarar alltså för att ändra vid behov och avregistrera sig när person inte längre önskar email från SMAD om inbjudningar.

 

Rutin nr 2, medlem går ur SMAD

När person inte betalt årlig medlemsavgift via faktura eller egen inbetalning till SMAD, så är inte person längre medlem i SMAD, emailadresser som person önskat inbjudningar till raderas. Person mottar ytterligare faktura nästkommande år och betalas inte denna så raderas Förnamn, Efternamn, Adressuppgifter, Telefonnummer och Emailadresser.

 

Rutin nr 3, på aktivitet eller buteljering inom SMAD´s verksamhet

Vid anmälan till aktiviteter så som provning, buteljering, resa et.c. så registreras namn och emailadress samt eventuella allergier, allergi enbart vid middagsanmälan. Under aktivitet med SMAD förekommer fotografering, dessa kan komma att publiceras på www.smad.se. Vid begäran om inbetalning från SMAD till medlem, för aktiviteter så bifogas samtliga deltagare på aktiviteten samt eventuell beställning i begäran.