GDPR

GDPR Information


Rutiner för att hantera personuppgifter för Single Malt Academy of Dalecarlia nedan kallat SMAD.


Rutin nr 1, person söker medlemskap i SMAD

Person köper medlemskap via vår webbshop här ovan. På betalningen ska person ange Förnamn samt Efternamn på personen, Adressuppgifter, Telefonnummer samt Emailadress för korrespondens. Inbjudningar och erbjudanden skickas ut för medlemsavgifter, super- och exklusivprovningar, klubbuteljeringar et.c. I medlemsavgifter ingår en prenumeration av tidningen Whisky & Bourbon, denna skickas till personens angivna adress om årlig medlemsavgift betalas före nya året börjat som medlemsavgift avser.


Den emailadress som person vill ha inbjudningar till anger hen vid köpet av medlemskapet - det är till denna epostadress som SMAD skickar ut till. Vill medlemen ej ha några fler utskick så kan denne avregistrerar sig via länk i alla mail som SMAD skickar ut. Vid ändringar av epostadress så meddelar medlemen detta via mail till kontakt(a)smad.se


Rutin nr 2, medlem går ur SMAD

När person inte betalt årlig medlemsavgift via vår webbshop så är inte personlängre medlem i SMAD, emailadresser som person önskat inbjudningar till raderas. Person mottar ytterligare erbjudande om medlemskap nästkommande år och betalas inte denna så raderas Förnamn, Efternamn, Adressuppgifter, Telefonnummer och Emailadresser.


Rutin nr 3, på aktivitet eller buteljering inom SMAD´s verksamhet

Vid anmälan till aktiviteter så som provning, buteljering, resa et.c. så registreras namn och emailadress samt eventuella allergier, allergi enbart vid middagsanmälan. Under aktivitet med SMAD förekommer fotografering, dessa kan komma att publiceras på www.smad.se. Vid begäran om inbetalning från SMAD till medlem, för aktiviteter så bifogas samtliga deltagare på aktiviteten samt eventuell beställning i begäran.