Värdegrund

Värdegrund för SMAD


SMAD är en whiskyklubb som är öppen, inkluderande och välkomnande oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.

Vi skapar whiskymöten där vi respekterar varandra och delar ödmjuktmed oss av våra kunskaper och visar varandra, samt provningsledaren,respekt genom att vara lyhörd och uppmärksam. Vi tar alla ansvarf ör vårt beteende och är öppna för olikheter.

Alla tar ansvar för att vara innovativa och uppfinningsrika visionärer genom att bygga goda whiskyrelationer och möten som präglas av gemenskap och lärande och att ständigt sträva för att driva klubben framåt.