Provning 76 Mackmyra Preludium

Välkommen till Single Malt Academy of Dalecarlia

NYHETER


2020-11-26

Provningen Johnnie Walker 200 år är nu slusåld!


2020-11-18

Inbjudan till Johnnie Walker 200 år med Mikael Lundén är nu ute!

Läs mer och köp biljett här


2020-11-10

Viktig information om Loch Lomondprovningen har gått ut till alla som har anmält sig till provningen! Kolla din e-post!


2020-10-19

Nu finns inbjudan ute till Loch Lomond med David Lind

Läs mer och köp biljett här


2020-08-24

Nu finns inbjudna ute till Sherry Darling 2.0 med Thomas Sundblom

Läs mer och köp biljett här


2020-07-30
Nu startar vi igång höstens provningar!Läs mer och anmäl dig till Selected Malts här


2020-03-26

Styrelsen har beslutat att ställa in vårens alla provningar.


2020-03-23

Vi har uppehåll med all utlämning av flaskor under rådande förhållanden. 


2020-03-12

Provning 210 - Glengoyne med Robbie Hughes | Provning är flyttad. Nytt datum ej klart.

© The Single Malt Academy of Dalecarlia - 2020

Provning 076: Mackmyra Preludium - 080202

 


Den 6 mars 2006 släpptes de första flaskorna Preludium:01 på Systembolaget. Under resten av 2006 släpptes ytterligare 2 omgångar och under 2007 släpptes totalt 3 omgångar. Volymerna har ökat från drygt 4000 flaskor av Preludium:01 till ca 12000 flaskor av Preludium:06. Styrelsen tog direkt ett beslut att vi skulle försöka köpa in hela serien för att erbjuda medlemmarna en provning av en komplett serie. Efterfrågan har hela tiden varit stor och det har blivit mycket köande för att få ihop hela serien. Därför var det extra roligt att kunna kombinera årsmötet med denna provning medan den har ett nyhetsvärde.


Mackmyra har konsekvent sagt att ”Vi gör en svensk whisky” men vi beslutade ändå att vid provningen erbjuda, förutom de 6 Preludiumwhiskyna, 2 referenswhisky. Vi valde dels vår standardreferens, Highland Park 18YO, som medlemmarna känner igen. Därigenom skulle man vid provningen kunna få en känsla för hur långt Mackmyra hunnit i sin utveckling. Med tanke på den stora åldersskillnaden så valde vi också in en ung referens, nämligen Glen Grant, en standardwhisky utan åldersangivelse men som enligt uppgift är ca 5 år, alltså någorlunda jämförbar med Mackmyra. Den deltog i provningen helblint, endast styrelsen visste vilken whisky som valts som ung referens.


Provningen i övrigt genomfördes som en halvblind provning, deltagarna visste vilka whisky som var med men inte i vilket glas man kunde hitta resp. whisky.


Efter att provningsdeltagarna enskilt provat de olika glasen så skedde som vanligt en omröstning om bästa whisky. Efter att omröstningen var klar så ställdes frågan om i vilka glas vi hittade referenswhiskyn. Att deltagarna skulle hitta HP 18 var väntat. Åldersskillnaden gav ett tydligt utslag i färg, fyllighet och balans. Betydligt mer förvånande var det att ett stort antal också plockade ut den unga referensen, även om man inte kunde namnge den. Även denna whisky upplevdes som mer balanserad.


HP 18 valdes med förkrossande majoritet till kvällens bästa whisky med Glen Grant som lika klar tvåa.


Bland Preludiumbuteljerinarna var skillnaderna mycket stora. Dessa placerade sig i följande ordning: Preludium 5, Preludium 3, Preludium 2, Preludium 6, Preludium 4 och på sista plats Preludium 1. Eftersom omröstningen också ger oss kandidaterna, till den omröstning som skall ske i december 2008, då vi skall utse Årets Malt 2008 så blev det nummer 5 och 3 som går vidare till årets final.


Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att det är klokt att betona ”Svensk Whisky” och att man därför inte skall jämföras med den skotska förebilden och idégivaren.


Den inbjudan som skickades ut


Resultatet från omröstningen av kvällens bästa gav följande resultat:Highland Park 18

214

poäng

Glen Grant

95

poäng

Mackmyra Preludium 5

57

poäng

Mackmyra Preludium 3

55

poäng

Mackmyra Preludium 2

37

poäng

Mackmyra Preludium 6

28

poäng

Mackmyra Preludium 4

18

poäng

Mackmyra Preludium 1

2

poäng