Provning 15 Årsmöte 2000

Välkommen till Single Malt Academy of Dalecarlia

NYHETER


2020-03-26

Styrelsen har beslutat att ställa in vårens alla provningar.


2020-03-23

Vi har uppehåll med all utlämning av flaskor under rådande förhållanden. 


2020-03-12

Provning 210 - Glengoyne med Robbie Hughes | Provning är flyttad till hösten!

© The Single Malt Academy of Dalecarlia - 2020

Provning 015: Årsmöte 2000 - 000204

67 medlemmar samt 3 gäster hade samlats till föreningens tredje ordinarie årsmöte vilket som vanligt hölls på Restaurang Officerssalongen.


Bernt Sjödins korta inledning åtföljdes av det emotsedda årsmötet.


Rolf Lindström agerade ordförande för mötet. Följande förändringar bör observeras:

Styrelsens sekreterare Jörgen Lindström ersattes av Rolf Lindström.

Styrelsens förslag om begränsning av antalet provande per tillfälle gillades av årsmötet efter votering. Detta innebär att de ordinarie provningarna fortsättningsvis kommer att vara maximerade till 70 stycken provande. Medlemmar har förtur.


Den efterföljande provningen med temat Whisky från Skottlands kustlinje innehöll några verkliga rariteter, bl.a. Da Mhíle och två sällsynta buteljeringar av Longrow, se nedan.


Ordförande Bernt Sjödin redogjorde för Da Mhile och Longrow vilka båda är tillverkade på Springbanks destilleri i Campbeltown.


Da Mhíle.


Da Mhíle, världens första ekolokiska whisky, produceras av en bonde från Wales som är född i Belgien. Detta är enda gången denna speciella whisky har framställts. Springbankdestilleriet fick stänga den egna produktionen för de blott femton fat som producerades 1992. Lagringen har skett på begagnade sherryfat under sju år. Da Mhíle är buteljerad vid fatstyrka, 59,2% vol. De flesta provande var ense om att whiskyn i dagsläget inte alls visade någon speciell karaktär förutom en oslipad, ungdomlig råhet. En fördubblad lagringstid hade troligtvis förbättrat kvaliteten avsevärt.


Longrow.


Den andra whiskyn från Springbank, Longrow, producerades första gången 1973/1974 som en hyllning till originaldestilleriet med samma namn som stängdes på 20-talet. Från 1987 tillverkas årligen små kvantiteter av denna intensivt rökiga produkt. Longrow har få likheter med Springbank, men är likväl en utomordentlig representant för Campbeltown. De blötlagda kornen torkas enbart med torvrök under hela 55 timmar, vilket ger whiskyn dess karaktäristiska stil med sin markerade rökighet. Dagens ena buteljering hade lagrats 10 år på bourbonfat, den andra på nya sherryfat. Skillnaden mellan flaskorna var markant.


Per-Olof Kull, föreningens importansvarig, berättade vidare om Isle of Jura, beläget på ön Jura vid Skottlands östkust, samt om Orkneyöarnas stolthet Highland Park. Dessa båda maltsorter räknas till regionen Islands, en subregion till Highlands.


Isle of Jura.


På ön Jura, som endast mäter 13 x 50 km, bor bara drygt 200 innevånare! Destilleriet grundades 1810. Whiskyn buteljeras, efter lagring på bourbonfat, vid tio års ålder och påminner om en lättare malt från mellersta Highlands. Detta beror troligtvis på att Isle of Jura använder en malt med mycket liten rökkaraktär. Då destilleriet inte har något eget golvmälteri köps all malt från den närbelägna ön Islay, närmare bestämt från Port Ellen, något som egentligen borde garantera en malt med klassiska inslag av torv och rök!´Vattnet som används vid destillationen rinner genom torvrika mossar vilket leder att slutprodukten ändå har en antydan av torvighet.

Isle of Jura får tyvärr betecknas som en malt av medioker kvalitet. Juras stora turistattraktion idag är inte destilleriet utan den stuga på öns norra del där författaren Georges Orwells sista roman "1984" kom till. Det säger väl allt…


Highland Park.


De flesta s.k. whiskykonnässör placerar Highland Park på sin lista över de tio främsta destillerierna i Skottland. Highland Park grundades 1793 i huvudorten Kirkwalls utkanter. Det berättas att den legendariske hembrännaren och whiskysmugglaren Magnus Eunson en gång hade sitt whiskylager på den plats där destilleriet nu ligger. Herr Eunson fungerade på den tiden även som ortens präst och gömde whiskyfaten i kyrkan. När rykten om de skotska skatteindrivarna nådde Kirkwall flyttades faten till gravkapellet och täcktes in med vitt tyg varefter Magnus Eunsons män knästående runt "kistan" mumlade "smittkoppor, smittkoppor…" Den gången blev skottarna utan betalning. Det egna golvmälteriet producerar idag en malt med relativt liten rökton men med tydligt blommiga toner av ljung och honung. Torven som kommer från Scapa Flow är mycket tunn och påverkas därför av den ljung som växer ovanpå. Det hårda och mineralrika vattnet som används rinner genom Orkneyöarnas berömda Walliwallsten, en typ av gammal sandsten. Whiskyn lagras på en blandning av sherry- och bourbonfat vanligtvis i tolv eller arton år.


Styrelsens Ulf Carlsson, PR-ansvarig, och Jörgen Lindström, avgående sekreterare, hade därefter arrangerat en doftassociation med anknytning till dagens whiskysorter. Tanken var att med enkla hjälpmedel visa medlemmarna att det finns dofter i den dagliga miljön som kan appliceras till ett provningsprotokoll. Doftglaset innehållande acaciahonung kan t.ex. förknippas med en malt lagrad på sherryfat eller en whisky från regionen Speyside. Vikten av att vara medveten om vad en association verkligen doftar betonades särskilt. De övriga glasen innehöll:


Liquid Smoke

Tjärad hampa

Krossade hasselnötter

Kornmalt

Kornhalm

Fino-sherry, oxiderad

Pomeransskal

Vaniljstång

Ekträ, flisor


Ett öppet sinne och god fantasi är de viktigaste ingredienserna när man letar efter en association till en doft.


Den inbjudan som skickades ut